Биосферен парк "Централен Балкан" стяга проект за ЮНЕСКО
Шрифт Larger Font Smaller Font
Вторник, 06 Март 2018 15:46

Биосферен парк „Централен Балкан“ има възможност да кандидатства за участие в проект на ЮНЕСКО. Това беше една от темите, обсъдени на първата работна среща на координационния съвет към парка, която се проведе в  Дирекцията „Национален парк „Централен Балкан“ към МОСВ. В съвета членуват представители на общините, чиито територии са част от биосферния парк и на Изпълнителната агенция по горите към МЗХГ.

Акцент бе поставен върху възможността паркът да кандидатства с проект по Програмата за участие на ЮНЕСКО. Бяха обсъдени отчетът за извършеното досега и предстоящите дейности, представени от Генчо Илиев, председател на съвета и ръководител на дирекцията.

Постъпиха предложения за мерките за структуриране на съвета и работните групи към него, изработване на знака за търговската марка на Биосферен парк „Централен Балкан“, критериите и правилата за сертифициране. Членовете на съвета се ангажираха на следваща среща да представят предложенията си за бъдещи проекти и устройствен правилник.

В средата на 2017 г. ЮНЕСКО одобри обявяването на „Централен Балкан“, „Червената стена“, „Сребърна“ и „Узунбуджак“ за биосферни резервати. Решението бе взето на 29-ата сесия на Междуправителствения координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“, състояла се в Париж от 12 до 15 юни. Така съветът потвърди, че четирите биосферни резервата отговарят на изискванията и принципите на Севилската стратегия.

Номинирането на Национален парк „Централен Балкан“ за биосферен резерват от нов тип бе подкрепено от общините в крайпарковата територия - Троян, Севлиево, Павел баня, Карлово и Антон.

 
Гласувайте за този сайт
eXTReMe Tracker