Още един проект: Събираме зелените отпадъци в компост!
Шрифт Larger Font Smaller Font
Вторник, 04 Декември 2018 18:46

Община Карлово ще изгради компостираща инсталация, финансирана от Оперативна програма „Околна среда“. Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов и министърът на околната среда и водите Нено Димов подписаха договор за нейното изграждане . Целта на проекта е да се подпомогне община Карлово при изпълнение на дейностите за намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за разделното им събиране и рециклиране.

Компостиращата инсталация за разделно събрани зелени отпадъци е с капацитет 6500 тона годишно и ще обслужва близо 50 000 жители на територията на общината. Успешното изпълнение на проекта ще доведе до намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс. Общият размер на инвестицията е над 4,7 млн. лв. Срокът за приключване на проекта е 24 месеца.

Тенденцията е да се намалява депонирането и да се преминава към оползотворяване на отпадъците. Проектът за изграждане на система за компостиране е част от Общинската програма за управление на отпадъците, която цели до 2020 година таксата, която общината плаща на МОСВ за депониране на битовите отпадъци в регионалното депо да стане 0 лева на тон.

За да запази територията чиста, да намали разходите по депонирането и да удължи живота на депото, още преди време край Карлово бе изградено съоръжение за сепариране на рециклируемите отпадъци.

 

 

 
Гласувайте за този сайт
eXTReMe Tracker