Община Сопот кани гражданите да видят дебата за санирането в Общинския съвет
Шрифт Larger Font Smaller Font
Четвъртък, 19 Януари 2023 10:31

Деян Дойнов: Днес входирах докладна записка в Общински съвет Сопот за заемообразно средство в размер на 300 000 лева с цел подпомагане на регистрираните сдружения по програмата за саниране на жилища

Във връзка с големия обществен

 

 

интерес и взетото решение община Сопот да подпомогне регистрираните сдружения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I”, кметът на община Сопот Деян Дойнов вече входира докладна записка в Общински съвет.

В нея Дойнов предлага община Сопот да даде безлихвен заем в размер на 300 000 лева на регистрираните сдружения при определени параметри.

Средствата са необходими за изготвянето на технически паспорти и енергийно обследване. В документа кметът се позовава на опита на общини като Русе, Варна, Ловеч и други и цели по-голям брой многофамилни жилищни сгради да бъдат обновени и финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост.


Съобразявайки се с желанията на жителите на общината, Дойнов ще входира писмо до председателя на Общински съвет Сопот Нели Пенева, в което моли дебатите по докладната да се провеждат във фоайето на Народно Читалище „Иван Вазов“ – Сопот, с оглед възможността да присъстват максимален брой граждани.

 

Карлово, Сопот и региона

Виж още [+]

Акцент

Гласувайте за този сайт
eXTReMe Tracker