Вижте къде са новите площадки за вашите деца!
Шрифт Larger Font Smaller Font
Четвъртък, 04 Октомври 2018 17:50

Днес откриваме нови детски площадки и спортни съоръжения в детските градини на Карлово. На 5 октомври ще се проведе заключителна пресконференция в Община Карлово за отчитане на дейностите по проект „Мерки за повишаване качеството на средата на обучение в общински училища и детски градини

 

в гр. Карлово и филиали“. Официалната церемония по откриване на реконструирани и рехабилитирани детски и спортни площадки в училища и детски градини в Карлово ще се състои от 11.00 ч в ДГ „Първи юни“.

 

На пресконференцията ще се огласи приключването на реализацията на проект № BG16RFOP001-1.038-0002 – C01 „Мерки за повишаване качеството на средата на обучение в общински училища и детски градини в гр. Карлово и филиали“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На официалната церемония ще бъдат открити новите детски и спортни площадки в СУ „Васил Левски“ – начален курс, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Христо Проданов“, ОУ „Райно Попович“, ДГ „Първи юни“, ДГ „Гина Кунчева“, ОДЗ „Васил Левски“, ДГ „Слънце“ гр. Карлово и филиал в кв. Сушица и ОДЗ „Зорница“.

 
Гласувайте за този сайт
eXTReMe Tracker