Днес и утре в Сопот: Национална среща "Животът на първия български роман"
Шрифт Larger Font Smaller Font
Сряда, 09 Октомври 2019 18:39

ПРОГРАМА

на Национална среща "Животът на първия български роман"

 

10 октомври 2019


12.00- 13.00
Регистриране на участниците в експозиционната зала на КМ „Иван Вазов“ - Сопот
13.00 -13.30
Официално откриване
Приветствие от кмета на Община Сопот
Приветствие от Директора на КМ „Иван Вазов“ – Сопот13.30- 13.45
Патриархалният семеен модел в „Под игото“ – смисъл и трансформации в битието на Вазовата задруга
Катя Зографова, Национален литературен музей

13.45- 14.00
Закон и морал в „Под игото“
проф. дфн Николай Аретов, Институт за литература – БАН

14.00-14.15
Стопанското развитие на Розовата долина по страниците на „Под игото“
д-р Момчил Маринов, ИМ „Искра“ – Казанлък

14.15-14.30
Народът е узрял за една велика борба“: Проекции на романа „Под игото“ в историописните интерпретации на Априлското въстание през XX век
проф. дин Вера Бонева, УниБИТ

14.30-14.45
Ролята на учителите от Карловския край в подготовката на Априлското въстание
Донка Димитрова, СУ „Васил Левски“ - Карлово

14.45-15.00 Дискусия
15.00-15.30 Кафе пауза

15.30-15.45
В окото на Европа
д-р Георги Найденов, МАЖ – Европрес

15.45-16.00
Символни парадигми в романа „Под игото
проф. дфн Николай Димитров, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

16.00-16.15
Вазовата романова диалогия: „Под игото“ – „Нова земя“
проф. дфн Светлозар Игов, Институт за литература – БАН

16.15-16.30
„Под игото“ чете „Нова земя“
Емилия Каменова, ЕГ „Пловдив“ – Пловдив

16.30-16.45
„Под игото“ и децата в музея
Надежда Георгиева, КМ „Иван Вазов“ – Сопот

16.45-17.00
„Под игото“ на съвременен български език
Нели Стефанова, Издателство „Византия“

17.00-17.30
Дискусия

 

11 октомври 2019


9.00-9.15
Повествование, жанрово-стилови особености и основни идеи в „Под игото“
д-р Севим Куртчу, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сеслав, обл. Разград

9.15-9.30
За жанровите характеристики на романа „Под игото“
проф. д-р Димитър Михайлов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

9.30-9.45
Николай Василиев (Бойчо Липовски) – „критик на критиката“ на „Под игото“
проф. д-р Алберт Бенбасат, СУ „Св. Климент Охридски“

9.45-10.00
Илюстрация и интерпретация – Вазов и ключовете към романа „Под игото“
проф. дфн Николай Чернокожев, СУ „Св. Климент Охридски“

10.00-10.30 Кафе пауза

10.30-10.45
Иван Вазов и романът „Под игото“ в електронните библиотечни каталози
ас. д-р Даниела Вичкова – Нушева, Институт за исторически изследвания – БАН

10.45-11.00
Вазовите издания в Столичната библиотека
Ана Анастасова, Столична библиотека

11.00-11.15
Полските преводи на романа „Под игото“ от Иван Вазов
Надежда Станулова-Делкова, СУ „Христо Проданов“ – Карлово

11.15-11.30
„Под игото“ – комикс и илюстрации и комиксов портрет на Иван Вазов
Николай Бебенов, художник и карикатурист

11.30-11.45
Романът „Под игото“ в делничното ни живеене
Христина Томанова-Дамянова, ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – Сопот

11.45-12.00
Сопотският метох „Въведение Богородично“ и неговото отражение в романа на Иван Вазов „Под игото“
д-р Биляна Карадакова, РИМ – Благоевград

12.00-12.15
Защо трябва да четем „Под игото“?
Пепа Берова, КМ „Иван Вазов“ - Сопот

12.15-12.30
„По стъпките на Вазов и неговите герои“ – любим маршрут в Сопот
Борислава Петрова, КМ „Иван Вазов“ – Сопот

12.30-12.45
Дискусия

13.00
Закриване на Национална среща „Животът на първия български роман“
Снимка на Къща Музей Иван Вазов.

 
Гласувайте за този сайт
eXTReMe Tracker