Пловдивска област е на осмо място по заплати
Шрифт Larger Font Smaller Font
Събота, 16 Ноември 2019 16:17

Пловдивска област е на осмо място сред 28-те области в страната по размер на средна месечна работа заплата през третото тримесечие на годината. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от Териториално статистическо бюро – Юг. С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) – 1 704 лв., а с най-ниска е област Видин – 810 лева. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 249 лв. – със 162 лв. или 14.9 % по-висока от тази за област Пловдив.

Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за юли е 1 091 лв., за август – 1 071 лв. и за септември – 1 100 лева. През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо второто тримесечие на 2019 г. с 0.5%, като достига 1 087 лева. Намаление на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 4.7%, „Образование“ – с 4.1% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 3.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна заплата, са „Добивна промишленост“ – с 14.3%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 10.4% и „Строителство“ – със 7.2%.

През третото тримесечие на 2019 година средната месечна работна заплата нараства с 9.7% спрямо третото тримесечие на 2018 година. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 562 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 948 лв. и „Добивна промишленост“ – 1 853 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 665 лв., „Административни и спомагателни дейности“ – 767 лева и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 803 лева. / Източник: Радио Фокус

 
Гласувайте за този сайт
eXTReMe Tracker