Общините въвеждат мерки за използването на питейната вода
Шрифт Larger Font Smaller Font
Понеделник, 20 Януари 2020 16:10

Във връзка с писмо с вх. № 92-00-15/ 13.01.2020г. от „ВиК“ ЕООД  Пловдив, уведомява гражданите, че съгласно Закона за водите, водата подавана във водоснабдителната система на Община Карлово, е необходимо приоритетно да се използва за питейно – битови нужди.     Да не се използва питейната вода за поливане на земни площи, миене на улици, моторни превозни средства както и други. При констатирани нарушения своевременно да бъде уведомено „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив на телефон: 032/ 605 660.

Същото съобщение разпространи и общинската администрация в Хисаря.

 
Гласувайте за този сайт
eXTReMe Tracker