Съобщение до местните медиии от Лекарска колегия към „МБАЛ „Д-р Киро Попов”-Карлово” ЕООД
Шрифт Larger Font Smaller Font
Сряда, 20 Май 2020 12:56

 

Във връзка с възникналата ситуация, относно предложението за разкриване на приемен дежурен спешен кабинет към „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов”- Карлово” ЕООД

 

и създалото се напрежение между персонала на болницата и Филиала за спешна медицинска помощ - гр.Карлово, Лекарската колегия счита за необходимо да разясни на обществеността реда за обслужване на пациентите на територията на Общината:
1.Филиалът за спешна медицинска помощ – гр. Карлово е структура, подчинена на Център за спешна медицинска помощ–гр.Пловдив, не е част от структурата на „МБАЛ „Д-р Киро Попов”- Карлово” ЕООД и се финансирана от Министерството на здравеопазването.
Съгласно актуалния стандарт за спешна медицина, филиала за спешна медицинска помощ – гр. Карлово трябва да разполага със стационарни и мобилни екипи за обслужване на пациенти.
2.Болницата е Общинска структура, подчинена на Общински съвет и се финансира чрез дейности по клинични пътеки, сключени по Договор с НЗОК.
Статутът на „МБАЛ „ Д-р Киро Попов”-Карлово” ЕООД, одобрен от Министерството на здравеопазването, не изисква разкриване на спешен приемен дежурен денонощен кабинет.
3.Двете структури работят чрез взаимодействие по установения ред:
3.1 Пациентите, потърсили спешна помощ, се обслужват от екипи на филиала за спешна медицинска помощ – гр.Карлово, разположен на територията на болницата.
3.2.При необходимост от консултация със специалист, дежурният екип във филиала за спешна помощ – гр.Карлово прави оценка и при необходимост консултира със съответния специалист /дежурен лекар от отделенията на болницата/. Консултантът определя дали пациента ще бъде хоспитализиран по клинична пътека в болницата в гр. Карлово или друго лечебно заведение.
3.3 Всички неспешни пациенти, които имат личен лекар и същия не е на работа в момента, се обслужват от служба за неотложна помощ „Евромед”, работеща 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата, с която личните лекари имат сключен договор за работа в извън работното им време.
Адрес: гр.Карлово ул” В.Караиванов” № 71 / над автогарата/.
3.4  Болницата осъществява лечебна дейност и прием на пациенти, насочени от Спешна помощ, личен лекар, „Евромед” и специалисти от извънболнична помощ, 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата.
4.На територията на болницата е разкрит кабинет за пациенти с оплаквания и съмнителни за  COVID-19, който се обслужва от персонала на болницата.

Надяваме се, че с гореизложеното ще внесем яснота за работата на трите структури – „МБАЛ „ Д-р Киро Попов” – Карлово” ЕООД,  филиал за спешна медицинска помощ – гр.Карлово и „Евромед” гр.Карлово, обслужващи населението на Община Карлово, Сопот и съседни общини.

 

 
Гласувайте за този сайт
eXTReMe Tracker