Какво не трябва да правим, за да не допуснем пожари през лятото
Шрифт Larger Font Smaller Font
Сряда, 20 Май 2020 15:12

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“-МВР
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” ПЛОВДИВ
РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ - КАРЛОВОНА ВНИМАНИЕТО
НА ЖИТЕЛИТЕ НА
ОБЩИНА КАРЛОВО
И ОБЩИНА СОПОТ


За да не се допускат пожари през летния период, напомняме следното:
-    за участие в жътвената кампания се допуска само технически изправна, обезопасена и оборудвана с уреди за пожарогасене земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата.
- в никакъв случай да не се пали огън на открито във ветровито време;
- при никакви обстоятелства да не се предприема запалване на слогове, поляни, крайпътни ивици, на треви в междублоковите пространства, където има паркирани автомобили, както и близост до бензиностанции и газостанции;
- особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти;

Още веднъж напомняме, че в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) е ЗАБРАНЕНО паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници.

При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налагат санкции на виновните лица по Закона за МВР – глоба в размер от 200 до 2000 лева.

ЗАБРАНЕНО е паленето на стърнища, сухи треви, храсти и други растителни остатъци в земеделските земи и извън тях – по слогове и крайпътни ивици.
На нарушителите ще се налагат санкции по Закона за МВР – глоба в размер от 200 до 2000 лева.

При възникване на пожар своевременно съобщете на телефон - 112


 

 

При възникване на пожар своевременно съобщете на тел. 112.
РСПБЗН КАРЛОВО

 
Гласувайте за този сайт
eXTReMe Tracker