Край на делото срещу Кабаиванов
Шрифт Larger Font Smaller Font
Петък, 22 Май 2020 11:53

Специализираният наказателен съд определи наказание „Пробация“ за кмета на Карлово Емил Кабаиванов, който беше обвинен за безстопанственост.

Кабаиванов беше привлечен към наказателна

отговорност за това, че в периода от 24 април 2013 г. до 30 април 2014 г., като длъжностно лице, при условията на продължавано престъпление, не е положил достатъчно грижи за повереното му имущество - разпоредил да се изплатят възнаграждения и осигурителни вноски на трима души по невъзникнали с тях трудово-правни отношения, като от това последвала значителна щета за община Карлово в размер на близо 27 000. лева.


Средствата са били част от получената от общината безвъзмездна финансова помощ за доизграждане и модернизация на водопроводната и канализационна мрежа на Карлово по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.


Съдът взе предвид обстоятелството, че пълният размер на нанесената щета – 26 984,68 лева, е възстановен в общинския бюджет, както изразеното от Кабаиванов съжаление за стореното и чистото му съдебно минало.

Наказанието предвижда задължителни срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца, както и удръжка на 10 на сто от възнаграждението му в полза на Държавата в продължение на 3 месеца.
Кабаиванов ще продължи да бъде кмет на община Карлово, решението на Специализирания съд не третира друга възможност. Така се слага край няколкогодишна сага, в която бе замесено името на карловския кмет.

 

 
Гласувайте за този сайт
eXTReMe Tracker