Общинските съветници заседаваха с предпазни маски, кметовете на кметства и граждани не бяха допускани
Шрифт Larger Font Smaller Font
Четвъртък, 28 Май 2020 16:15

В зала „Васил Караиванов“ на община Карлово се проведе редовно заседание на Общинския съвет. На него бяха разгледани общо 35 докладни записки. В началото на заседанието, кметът д-р Емил Кабаиванов запозна общинските съветници с мерките, които са предприети от община Карлово за ограничаване разпространението на COVID – 19 на територията на цялата община.


По време на заседанието   общинските съветници бяха с предпазни маски, в залата не присъстваха кметовете на населените места и граждани.

На сесията съветниците приеха предложения  от кмета План за развитие на социалните услуги в община Карлово.
Във връзка с постъпили две заявления в община Карлово, Общинския съвет даде съгласие за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Баня“ община Карлово, обл. Пловдив.
С Решение от днешното заседание ще бъде отпусната еднократна помощ за лечение и средства на двойки с репродуктивни проблеми.
Останалите точки от дневния ред, които бяха разгледани са свързани с актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост; вътрешни компенсирани промени в разчета за капиталовите разходи и актуализиране бюджета на общината; предоставяне на средства за изплащане на задължения по проект BG05FMOP001-3.002-0199-C01 „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Карлово“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

По време на заседанието бяха прочетени две декларации. Едната на групата съветници от БСП бе прочетена от председателя на групата инж. Манолов, тя е позицията на групата относно решението на делото срещу кмета на общината. Втората декларация бе на групата "Обединени за нашата община", подкрепяща д-р Кабаиванов по време на избирателната кампания и в сегашния Общински съвет. Декларацията бе срещу изявения от някои дейци в Русия, че Кирил и Методий са създатели на "руската азбука".
Всички решения, взети на днешното заседание на ОбС Карлово ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Карлово в законоустановения срок.

 
Гласувайте за този сайт
eXTReMe Tracker