Извънредно! ОИК-Карлово отстрани Иван Хаджийски като общински съветник
Шрифт Larger Font Smaller Font
Четвъртък, 25 Юни 2020 18:21

Общинската избирателна комисия в Карлово прекрати пълномощията на Иван Хаджийски като общински съветник в Карловския общински съвет. Това стана на заседание на ОИК тази вечер. На него бе  разгледан сигнал от Кирил Панчев от Столетово. В сигнала се твърди, че Иван Хаджийски е

член на Съвета на директорите на общинско-частното дружеството Спортен комплекс - Баня АД и като такъв няма право да бъде общински съветник. Кирил Панчев се позовава на ЗМСМА, съгласно който общински съветник не може член на управителен, надзорен съвет  или друг орган на търговско дружество, в което участва общината.

В настоящия случай общинския съветник Хаджийски  е представил заявления в незаверено копие от 0512.2019г. до борда на Директорите на СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ АД, с кискане да бъде освободен, като член, но това заявления няма входящ номер и не става ясно дали е получено от адресата СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ АД, с оглед спазване на закона по чл 233, ал. 5 от ТЗ. Освен това г-н Хаджийски е представил това заявление до общински съвет Карловос вх. № 703 от 06.12.2019г., в заверено копие, но не е изпратил такова до ОИК, съобразно чл.34, ал.6 ЗМСМА, предл. Последно. От гореизложено е видно, че не става ясно кога Хаджийски е депозирал заявлението до борда на директорите на СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ АД, защото липсва входящ номер на това заявление, с оглед спазване на срока  по чл 233, ал. 5 от ТЗ, съобразно който „член на съвета може да поиска да бъде заличен от ТР с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 м. след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в ТР. Ако дружеството не направи това заинтересования член на съвета може да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва независимо дали на негово място е избрано друго лице или след като на заявлението за освобождаването му, като член на управителния съвет липсва входящ номер, кога е получено от дружеството, то не може да се изчисли кога изтича и този шест месечен срок. Дори и да се приеме датата в заявлението 05.12.2019г., то 6ф месечния срок е изтекъл на 05.06.2020г. и няма писмено доказателство, нито заявление за вписване от страна на Хаджийски, ч иска да бъде отписан.

Иван Хаджийски бе общински съветник от групата на БСП. Общинската избирателна комисия обяви за избрана за общински съветник от  БСП за България  Зорница Ранчева. Тя ще заеме мястото на Хаджийски в Карловския парламент.

 

 

 
Гласувайте за този сайт
eXTReMe Tracker