Пазете пчелите! Пръскат тополите в Карловско срещу насекоми
Шрифт Larger Font Smaller Font
Сряда, 11 Май 2022 08:31

В изпълнение на Наредба № 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, както и Наредба №12 за защита на горските територии от болести, вредители и др. повреди уведомява      жителите на община Карлово, че в периода от 17.05.2022 година до 19.05.2022 година включително, ще се проведе третиране на тополови култури с продукт за растителна защита/препарат - инсектицид - "Моспилан 20СП".
Третирането ще се извърши в интервала от 6:30 ч. до 10:00 ч.
Подлежаи на третиране на дата парцели/блок на земеделски стопанин (БЗС) са масив на местност и на площ.

 
Гласувайте за този сайт
eXTReMe Tracker