Министърът на околната среда ще открие компостираща инсталация в Карлово
Шрифт Larger Font Smaller Font
Четвъртък, 19 Май 2022 19:55

Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов ще открие в Карлово компостиращата инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци. Церемонията е  на

 

23-ти май от 11:00 часа в местността Стара река в Карлово.

„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Карлово“ се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-77 / 29.11.2018 г., финансиран по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., съобщиха от Община Карлово.

 

 

Карлово, Сопот и региона

Виж още [+]

Акцент

Гласувайте за този сайт
eXTReMe Tracker