В община Карлово предстоят растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
Шрифт Larger Font Smaller Font
Вторник, 23 Май 2023 08:31

В изпълнение на Наредба №13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, както и Наредба№12 за защитата на горските територии от болести, вредители и др.повреди, Ви уведомяваме:

От 29.05.2023г. до 31.05.2023г. от 06:30ч. до 10:00ч.
ще се проведе третиране на тополови култури с продукт за растителна защита/препарат - инсектицид - „Моспилан 20СП"
карантинен срок 20 дни, доза 1.25/дка.

В случай на нужда антидот(противоотрова) - кисело мляко и газирана вода(по лекарско предписание).

Третирането се извършва срещу вредител - Тополов листояд (Melasoma populi.L)


2. Подлежащите на третиране на дата парцели/блок на земеделски стопанин (БЗС) са в масив на местност и на площ, както следва:
а) дата на третиране: 29.05.2023 г.

отд.273"2" - землище на с.Каравелово с площ Идка., отстоящ на 1,0км.
отд.273"г1" - землище на с.Климент с площ 76дка., отстоящ на 1,0км.
отд.278"13" - землище на гр.Баня с площ 28дка., отстоящ на 0,5км.
отд.279"г" - землище на гр.Баня с площ Здка., отстоящ на 0,5км.
отд.279"2" - землище на гр.Баня с площ 2дка., отстоящ на 0,5км.

б) дата на третиране: 30.05.2023г.

отд.277"г"-2 част - землище на с. Войнягово с площ 71дка., отстоящ на 1,5км.
отд.277"к"-1 част - землище на с. Войнягово с площ 22дка., отстоящ на 2,0км.
отд.277"к"-2 част - землище на с. Войнягово с площ 58дка., отстоящ на 2,0км.
отд.277"к"-3 част - землище на с. Войнягово с площ 34дка., отстоящ на 2,0км.

в) дата на третиране: 31.05.2023г.

отд.277"и" - землище на с.Войнягово с площ 24дка., отстоящ на 2,0км.
отд.277"о" - землище на с. Войнягово с площ Юдка., отстоящ на 2,5км.
отд.277"с" - землище на с. Войнягово с площ 14дка., отстоящ на 2,5км.
отд.277"т" - землище на с. Войнягово с площ 2дка., отстоящ на 2,5км.
отд.277"10" - землище на с. Войнягово с площ Идка., отстоящ на 2,0км.
отд.277"11" - землище на с. Войнягово с площ 7дка., отстоящ на 2,0км.
отд.277"14" - землище на с. Войнягово с площ Здка., отстоящ на 2,0км.
отд.277"15" - землище на с. Войнягово с площ 4дка., отстоящ на 2,0км.

Продуктът за растителна защита е включен в списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особеност за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.
ПРЗ/ВМП е закупен от„ИРЗ 2020" ЕООД, гр.София
За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: инж.Найден Иванов- ст.лесничей при ТП„ДГС Карлово", тел.0887928566
За изпълнители на пръскането са определени със заповед или сключен договор фирмите:
-  ЕТ"Иван Чонлов", с.Климент, община Карлово с управител Иван Чонлов, вписана в търговския регистър по реда на ЗТР с ЕИК 115122694, със сключен Договор (\|оД-10-43/04.04.2023г., тел.0889716573, e-mail: ivan Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
-  ЕТ"Димитър Гърков", гр.Батак, община Батак с управител Димитър Гърков, вписана в търговския регистър по реда на ЗТР с ЕИК 112072503, със сключен Договор №Д-19-47/23.02.2023г., тел.0885250326, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в непосредствена близост до подлежащата на пръскане площ.
Наименование    Брой тегления   
Пълен текст на писмото    6    Изтегли
Линк към начална страница
|
Линк към заглавна част
|
Линк към долен колонтитул
Актуално
Информация за пострадалите от наводнението
Търгове, обявления, конкурси, ДБТ - Карлово
Профил на купувача
Административни актове
Приемни дни
План за интегрирано развитие на общината 2021-2027
Фестивал
Празник на Розата 2023 г.
Празник на лавандулата в Карлово
Система за мониторинг на качеството на въздуха
Система за мониторинг на качеството на въздуха
Времето в Карлово

Картинка показваща герба на Община Карлово
Община Карлово
Официален интернет сайт
Община Карлово
Адрес: ул."Петко Събев" №1 Карлово 4300 България

 

Карлово, Сопот и региона

Виж още [+]
Гласувайте за този сайт
eXTReMe Tracker