Ученици от Карлово и региона се обучават на толерантност към религиите и етносите
Шрифт Larger Font Smaller Font
Вторник, 06 Юни 2023 14:57

Младежкият център в Карлово проведе обучение за насърчаване междукултурния и междурелигиозен диалог и толерантността по проекта си CRAFT, подкрепен от Европейската младежка фондация към Съвета на Европа.
Ученици от Подбалкана се обучават на културна и религиозна толерантност. Те участват в проект CRAFT, за да се запознаят с правата на човека, световните религии, различни култури и техните обичаи.
Обучението събра младежи от четирите партниращи си училища  СУ „Васил Левски“-Карлово, Професионална гимназия по икономика “Тодор Влайков“ в Клисура, ПГ “Ген. Владимир Заимов“ в Сопот и ПГЖПТ“Христо Смирненски“ в Карлово и доброволци към Младежкия информационен център в Карлово.  Участниците в проекта учиха за религиите по света по интерактивен начин чрез настолните игри „Свещено мемо“ и „Житейски път“, които  Младежкият информационен център - Карлово преведе и издаде на български език по предходен проект, също подкрепен от Европейската фондация.
Участниците в обучението организираха междукултурен парад с традиционни костюми и символи на различни религии и култури и „влизаха в обувките“ на хора в неравностойно положение, за да разберат как се чувстват те, насърчавайки емпатия, съпричастност и приемане на различните.
След сесиите за повишаване медийната грамотност на младите хора и намаляване речта на омраза онлайн и офлайн, младежите направиха кратки видео послания за това как не трябва да лепим етикети на другите и да бъдем добри и толерантни към всички независимо от тяхната раса, цвята на кожата, етнос, физически белези и възгледи.
Предстои обявяване на арт конкурс по темата, срещи за обмен на опит с връстници, междупоколенчески срещи с представители на различните етноси в общините Карлово и Сопот, за да се подготвят младите хора за Междукултурен базар, на който ще представят традициите, обичаите и традиционните храни и танци на българската, ромска, турска, каракачанска и други общности от региона.

 

Карлово, Сопот и региона