Стартира проект "Грижа в дома в Община Карлово"
Шрифт Larger Font Smaller Font
Сряда, 21 Февруари 2024 09:46

От 03.04.2023 г. Община Карлово реализира Проект BG05SFPR002-2.001-0230-С01 „Грижа в дома в Община Карлово“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
Основната цел на

 

Проект "Грижа в дома в община Карлово" е да продължи осигуряването на подкрепа в домашна среда за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. Изпълнението на дейностите увеличава възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на евентуални пандемични ситуации на нуждаещи се лица.
Почасовата мобилна услуга „Грижа в дома“ осигурява на потребителите, съобразно индивидуалните им потребности, възможност да се възползват от: медико-социално обслужване и психологическа подкрепа, в т.ч. – доставка на храна и продукти, включително от първа необходимост, пазаруване, закупуване на лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите), както и да получават информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.
За предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проекта са назначени 44 лица на трудов договор – домашни санитари, 3-ма специалисти „Здравна грижа“ и 1 психолог.
От стартиране на проекта през месец юни 2023 г., грижа в домашна среда са получили 233 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания в 12 населени места на територията на община Карлово.

 

 
Гласувайте за този сайт
eXTReMe Tracker